Công ty Honda Việt Nam 

 

Tên Công ty Nội dung công việc Địa điểm Quốc gia
Công ty Honda Việt Nam Cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy nén khí  - Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
- KCN Đồng Văn, Hà Nam
Liên Doanh Nhật Bản