Công ty Xi Măng Nghi Sơn 

 

Tên Công ty Nội dung công việc Địa điểm Quốc gia
Công ty Xi Măng Nghi Sơn Cung cấp hệ thống tời điện công nghiệp KCN Hiệp Phước - TP HCM Liên Doanh Nhật Bản