Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

 

 

Tên Công ty Nội dung công việc Địa điểm Quốc gia
Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy nén khí không dầu cỡ lớn (220 Kw) Tĩnh Gia - Thanh Hóa Liên Doanh Nhật Bản